مبدل دیجیتال به آنالوگ و آنالوگ به دیجیتال

طرز کار مبدل آنالوگ به دیجیتال ADC یا A2D

مبدل آنالوگ به دیجیتال برای تبدیل ولتاژ به مقادیر دیجیتال به کار میرود. ساده ترین مدل مبدل آنالوگ به دیجیتال یا ADC یا A2D مطابق شکل زیر هست که ولتاژ توسط تعدادی آپ امپ سنجیده می شود (شبیه پروژه تستر LM324) و با یک مبدل مقادیر خطی به عدد دیجیتال تبدیل می گردد:

 

طرز کار مبدل دیجیتال به آنالوگ DAC یا D2A

مبدل دیجیتال به آنالوگ یا DAC یا D2A برای تبدیل مقادیر دیجیتال به ولتاژ آنالوگ به کار میرود.  مثلا برای تولید صدا یا ساخت فانکشن ژنراتور میتوان از آن استفاده کرد. ساده ترین نوع مبدل دیجیتال به آنالوگ از یک شبکه مقاومتی به نام R2R و یک آپ امپ برای تقویت ولتاژ نهایی تشکیل می شود:

 

منابع:

https://www.researchgate.net/figure/Architecture-of-the-Conventional-Flash-Type-ADC_fig1_281125221

بازدیدها: 265

دیدگاهتان را بنویسید