یکسان بودن متغیرها در بسکام Bascom

مقدمه یکی از اشتباهات رایج در برنامه نویسی با کامپایلر بسکام استفاده از متغیرهای متنوع در محاسبات ریاضی است. در زبانهای استاندارد مثل C معمولا می‌توان متغیرهای مختلف را در یکدیگر ضرب و تقسیم کرد و نتیجه در سمت چپ معادله جایگزین می‌شود:

به طور مثال در قطعه کد بالا ابتدا محتوای B بر … ادامه