آموزش WinAVR جلسه پنجم

(آموزش WinAVR جلسه پنجم) مقدمه: در جلسه قبل به معرفی پورت سریال میکرو و نحوه ارتباط میکرو با میکروی دیگر و نیز ارتباط با کامپیوتر توسط استاندارد RS232 پرداختیم. در این جلسه تصمیم داریم به معرفی مبدل آنالوگ به دیجیتال میکرو و نحوه کار با آن در محیط WinAVR بپردازیم. ◄ تصویر ابتدای این مقاله … ادامه