تماس

برای ارتباط با مدیریت می توانید از راه های زیر اقدام نمایید:
 ارسال پیام

توجه: کلیه خدمات این سایت رایگان می باشد و با توجه به درخواستهای زیاد، پشتیبانی در خصوص سورسها توسط مدیریت انجام نخواهد شد. ضمنا هیچ نوع پروژه دانشجویی نیز انجام نمی شود. برای حمایت از ما و پایدار ماندن خدمات این سایت از فروشگاه ما به نشانی www.NovinKit.com خرید نمایید.

بازدیدها: 154